Karpef files sync service

עודכן ב 12.09.17

תקציר

מערכת קרפף הוקמה על מנת לספק שירותי סנכרון קבצים לסגל הפקולטה. המערכת מאפשרת לסנכרן קבצים בנפח בלתי מוגבל בין מחשבים אישיים ושרתים פקולטים ואף מול מחשבים בבית.

יכולות עיקריות

  • לכל משתמש מוקצה 1TB
  • השירות נגיש מחוץ לטכניון ומכל מקום בעולם
  • ניתן לשתף ספריות/קבצים עם קולגות מחוץ לטכניון שאין להם חשבון במערכת
  • קיימת אופציה לאינטגרציה מול דרופבוקס
  • קיים קליינט גם למכשירים סלולרים (ראה הערות)
  • תעוד של כל הפעולות שהתבצעו בחשבון
  • לכל חשבון יש פח מחזור משלו המאפשר לו לבטל מחיקה עד 180 יום.

הוראות התחברות

הערות