העברת מחיצות של המשתמשים למערכת אחסן החדשה ביום שני 20.05.2019

ב 20.05.2019, יום שני,  בין השעות 08:00-13:00 תתבצע העברת כל מחיצות ה EXT של המשתמשים למערכת אחסן החדשה.

במהלך המעבר לא ניתן יהיה לבצע LOGIN לשרתי הלינוקס הבאים :

CSA , CSM, CSN , CSW , CSA7

כמו כן לא ניתן יהיה לגשת לCIFS SHARE הבאים:
CST2A , CST2B ולכתובות 132.68.46.236  ו 132.68.43.249.

מומלץ לבצע DISCONNECT לפני יום שני 20.5.2019.

בתום המעבר תשלח הודעה על פתיחה מחדש של הגישה ל SHARES ולשרתים שצוינו.