שינויים בהתחברות מחוץ לטכניון לפקולטה

רבים מאיתנו ניגשים למערכות מיחשוב טכניוניות ופקולטיות מרחוק. חלקנו משתמשים בשירות האינטרנט של מחב”א (“באנדל”), שמסיבות רגולטוריות יופסק השימוש בו החל מה-1 בנובמבר הקרוב. הבאנדל מאפשר למשתמש לגשת לרשת הטכניונית מאינטרנט ביתי, וכך מאפשר גישה, למשל, למאמרים החסויים מאחורי חומת תשלום (paywall). לאחר ביטול הבאנדל, גישה מחוץ לקמפוס תתאפשר אך ורק באמצעות שירות SSLVPN המסופק על ידי אגף המחשוב של הטכניון, כמפורט למטה. כמו כן, החל מה-11… Continue Reading שינויים בהתחברות מחוץ לטכניון לפקולטה