שינויים בהתחברות מחוץ לטכניון לפקולטה לדואל פקולטי (יוניקס)

נדחה לסוף אוקטובר :  גישה לדואל יוניקסי של הפקולטה מרשת הטכניון  בלבד.

יש אפשרות לגשת לדואל מחוץ לטכניון רק בחיבור ל VPN של הטכניון או מתחנת VDI.

מידע נוסף נמצא בהודעה הזו:

שינויים בהתחברות מחוץ לטכניון לפקולטה

Postpone to end of October:  Connecting to CS faculty Unix mail service is blocked from outside the Technion.

You can access it only by connecting to Technion SSLVPN or from VDI station.