מעבר לשרת אחסון חדש

ביום ג   2.7.19  יתבצע מעבר לשרת האחסון החדש – UNITY .

החל מהשעה 7:00 לא תהיה גישה למחיצות הבית ולמחיצות הקורסים והאסיסטנטים עד לתום המעבר בשעה 13:00.

  • שרותי קריאה ושליחה של דואר הUNIX  באמצעות השרתים  CSA CSN CSM  יושבת  בזמן המעבר.  דואר שנשלח לכתובות בפקולטה, יתעכב.
  • גישה לשרת CSA CSM CSN  תיסגר.
  • המיפוי  לCIFS SHARES   CSTA CSTB  יחסמו עד לסיום המעבר.

 בתום המעבר  תשלח הודעה בהתאם ותפורסם כאן באתר.

ביום ב 1.7.19 החל משעה 21:00 בערב תחסם הגישה למחיצות הבית ושל האסיסטנטים וכניסה לשרת CSM תיסגר.

הגישה תיפתח למחרת בתום המעבר לשרת האחסון החדש. בשעה 13:00.