Accessibility information (hebrew)

הצהרת נגישות

הטכניון רואה חשיבות רבה בהנגשת אתרי האינטרנט שלו ומשקיע בנושא משאבים ניכרים. מדובר במאות רבות של אתרים המנוהלים בידי גורמים שונים.

מסמך זה מצורף לאתרים מונגשים בלבד, כך שהאתר דרכו הגעתם למסמך זה אמור להיות נגיש.

בישראל כ-20% מהאוכלוסייה הם אנשים עם מוגבלות בדרגות שונות, הזקוקים לסיוע בנגישות בכלל ובגלישה באתרי אינטרנט בפרט. מוגבלות עשויה להיות בלקות ראייה, בלקות שמיעה, בלקות קוגניטיבית, בלקות מוטורית או בהיחלשות יכולות תפקודיות שונות הנובעות ממגבלה קבועה או זמנית.

רמת הנגישות

הטכניון מחויב לתקן AA על-פי תקן הנגישות של גוף התקינה הבינלאומי לאתרי אינטרנט נגישים. אתרים נגישים בטכניון עומדים ברוב דרישות הסעיפים שברמת נגישות AA. האתרים מאפשרים בין השאר:

  • הקראת המידע המוצג באתר בקורא מסך.
  • ניווט באתר ללא שימוש בעכבר (באמצעות מקש TAB).
  • התאמה לכל סוגי הדפדפנים הנפוצים (כרום, מוזילה אקספלורר).
  • הימנעות משימוש במרכיבים כגון הבהובים ותכנים בתנועה מהירה.
  • התאמה למכשירים ניידים.

מידע נוסף על הנחיות להנגשת אתרי אינטרנט ניתן למצוא במסמכים הבאים:

סיוע במידה שנתקלתם בבעיה

למרות כל המאמץ המושקע בהנגשת האתרים ברור לנו כי ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו נגישים למי מבין הזקוקים להנגשתם, אם בשל טעות אנוש, או בשל בעיה טכנולוגית. במקרה שנתקלתם בכל בעיה הקשורה לנגישות אנא פנו למרכז התמיכה ותקבלו סיוע מנציג טלפוני או בדוא”ל:

מערכת Helpdesk
דוא”ל: wp@cs.technion.ac.i