HANGASHA_faq

 שאלות תשובות 

 מה היתרונות במעבר לאתר מבוסס וורדפרס  

ההנגשה היא כלולה בתבניות המונגשות  וצריך להנגיש רק לפי מה שתשתית מכתיבה ומאפשרת

המערכת היא מרכזית ואתה מקבל סביבת אתר מוכנה

 עדכונים בדרישות ההנגשה  

אנא עקבו אחרי הפרסומים באתר

http://cis.technion.ac.il/kb/faq/web-accessibility/

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/publications/news/Pages/Internet-Amendment-Principles-OCT17.aspx

 מה ההשלכות כשאני עובר מדף הבית הקיים לאתר שלי בוורדפרס  

אתה צריך להשתמש בכלי העריכה המובנים של התוכנה

  https://USER.cswp.cs.technion.ac.il/wp-admin

אתה צריך לבקש שיבצעו עבורך REDIRECT הפניה אוטמוטית מהURL הישן לחדש

יש מגבלות של מקום בשרת ניתן להפנות ללינקים חיצוניים ולקבצים שלך במחיצת ה.www

התבניות הם מובנות ולא ניתן לשנותם כמשתמש רגיל באתר הMULTISITE

 מה ההבדלים בין אתר הוורדפרס הפקולטי לאתר הוורדפרס הטכניוני 

האתר הטכניוני מאפשר פתיחת אתרים אך ורק לחברי סגל, תומך בהעברה אוטומטית של אתר קיים לתוך הוורדפרס של המרכז. התמיכה שלהם מווגבלת אך ורק לשלב פתיחת האתר, אחר כך בעל האתר צריך לתחזק את האתר.

האתר הפקולטי בא לתת מענה לאסיסטנטים שאין להם אפשרות לפתוח אתר במרכז המחשבים ולכן אנחנו מאפשרים להם לפתוח אתר מונגש. האתר  הפקולטי מבצע התקנה של אותם ערכות מונגשות שיש באתר במרכז המחשבים. בקשה לפתיחת אתר היא באמצעות הHELPDESK

 איך אני מוודא שהאתר שפתחתי מונגש  

יש להשתמש בכלי בדיקות נגישות של אתרים לדוגמא:

http://squizlabs.github.io/HTML_CodeSniffer/ <http://squizlabs.github.io/HTML_CodeSniffer/>

פירוט כלים לבדיקות נגישות

תוסף לסיוע בכתיבת תוכן נגיש במסמכי Microsoft Word – Berman Accessibility Ribbon for Word

הנגשת מסמכים דיגיטליים

 איך אני מצטרף לרשימת התפוצה הפקולטית בנושא הנגשת אתרים 

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה WEB2NAGISH@CS שם המידע המעודכן מופץ באופן שוטף עלידי שליחת בקשה דרך הHELPDESK או ישירות אלי

 היכן אני מוצא מידע על הנגשה בטכניון  

האתר שמרכז את הנושא של הטכניון הוא

http://hangasha.net.technion.ac.il/

 האם כשמקימים אתר מחוץ לטכניון  צריך להנגיש אותו  

  1. במידה והאתרים אינם של הטכניון ורק מתארחים בשרתי הטכניון, האחריות הינה של בעל האתר להנגישם במידה והם כפופים לחוק הישראלי . כלומר הבעלים הוא חברה ישראלית אשר פעילותה בארץ . זאת בהנחה כי האתר ללא הלוגו של הטכניון כפי שמוצג בדוגמה.
  2. חשוב לציין כי הנציבות הוציאה עדכון כי חברות, עמותות , ארגונים שמחזור הכספים שלה הינו עד 500,000 ש”ח בשנה, רשאים להציג פטור לנציבות לאנשים עם מוגבלות בבקשה למתן פטור מהנגשה.