Gitlab service

עודכן ב 12.09.17

גיטלאב

מערכת גיטלאב הקומה על מנת לאפשר לחוקרים ומהנדסים כלי לניהול פרוייקטים. מערכת זו מאפשרת ניהול קוד(git) כמו כן יצירת אבני דרך(milestones), נושאים לטיפול(issues) ורשימת מטלות(todo list). ניתן לסדר פרוייקטים בצורה היררכית במבנה של ספריות, ואפילו לממש אינטגרציה רציפה(CI).

הוראות התחברות:

 • יש לגלוש לאתר https://gitlab.cs.technion.ac.il ולהרשם באמצעות חשבון פקולטי
 • אחרי פתיחת החשבון אפשר מייד להתחיל לעבוד.
 • ישנה אפשרות להוריד קליינט חינמי לעבודה עם הקוד מקומית באינטרנט ולהתממשק עם המערכת ,למשל sourcetree (קיימיות עוד הרבה אפשרויות אחרות)

יכולות עיקריות:

 • ניהול קוד מבוסס גיט
 • יצירת פרוייקטים עם משימות ומטלות מוגדרות מראש
 • יבוא פרוייקט מכל מערכת מבוססת גיט (למשל github,bitbucket ועוד) או svn
 • אינטגרציה רציפה – הרצת בדיקות אחרי כל שינוי קוד
 • ניהול קל של מס’ גדול של פרוייקטים באמצעות עץ ספריות היררכי, אבני דרך, משימות ומטלות עם תאריכי הגשה ועוד
 • שיתופי פעולה בתוך הפקולטה ומחוצה לה
 • המערכת נגישה מכל מקום בעולם
 • המערכת מגובה לחלוטין פעם בשבועיים

הערות:

 • המערכת לא נועדה לשמירת קבצים גדולים אלא קבצי קוד בלבד, למרות זאת ייתכנו חריגות במידת הצורך(מצגת סוף פרוייקט וכו’)
 • כל בעיה או תקלה יש לפנות ל https://helpdesk.cs.technion.ac.il, ולבחור בקטגוריה gitlab
 • לקבלת הדרכה על המערכת נא לפנות לגנדי מנהל צוות IT
 • סקירה של האופציות השונות הקיימות אפשר למצוא כאן: https://about.gitlab.com/features/
 • מדריך בסיסי למשתמש : https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/