Karpef files sync service

עודכן ב 11.12.17

קרפף*

מערכת קרפף הוקמה על מנת לספק שירותי סנכרון קבצים לסגל הפקולטה. המערכת מאפשרת לסנכרן קבצים בנפח בלתי מוגבל בין מחשבים אישיים ושרתים פקולטים ואף מול מחשבים בבית. המערכת בשלב זה מיועדת לסגל בלבד (תואר שני ומעלה).

יכולות עיקריות

  • לכל משתמש מוקצה 1TB
  • השירות נגיש מחוץ לטכניון ומכל מקום בעולם
  • ניתן לשתף ספריות/קבצים עם קולגות מחוץ לטכניון שאין להם חשבון במערכת
  • קיימת אופציה לאינטגרציה מול דרופבוקס
  • קיים קליינט גם למכשירים סלולרים (ראה הערות)
  • תעוד של כל הפעולות שהתבצעו בחשבון
  • לכל חשבון יש פח מחזור משלו המאפשר לו לבטל מחיקה עד 180 יום.

הוראות התחברות

הערות

* קרפף היא מילה בעברית שמשמעותה היא שטח(בדר”כ פתוח) לאחסון סחורות.