שינוי סיסמה בחשבון הפקולטי Windows faculty password change

ברצננו להזכיר שיש להחליף את הסיסמה בחשבון הפקולטי פעם בשנה לפחות.

למען הסר ספק לגבי מועד האחרון של החלפת הסיסמה , המלצה היא להחליף את הסיסמה בכל מקרה.

ניתן לראות ההוראות והדרישות להחלפה בלינק הנ”ל

https://cswp.cs.technion.ac.il/change-account-password/

אתם מתבקשים לבצע את ההחלפה עד 25.07.2022, כי בשבועות הקרובים המערכת תתחיל לאכוף מדיניות זאת.

We want to remind you that the password on the Windows  faculty account must be changed at least once a year.

In order to remove any doubt about the deadline for changing the password, it is recommended to change the password in any case.

You can see the instructions and requirements for replacement at the below link

Change Windows domain TD-CSF account password

You are requested to make the change by 25.07.2022, because in the coming weeks the system will begin to enforce this policy.