העברת מחיצות של המשתמשים למערכת אחסן החדשה נסתיימה

העברת מחיצות ה EXT_TA EXT_SG ל STORAGE UNITY  החדש הסתיימה.

הגישה ב CIFS  נפתחה.

המחיצות בשרתים CSA7 CSM CSN CSA עודכנו בהתאם.

ניתן לגשת למיקום החדש באמצעות אותם שמות :

\\cst2a.csf.technion.ac.il\

\\cst2b.csf.technion.ac.il\

בתחנות  WINDOWS מומלץ לבצע את הפעולות הבאות :

בתוך ה CMD

Ipconfig /flushdns

ולבצע מיפוי כונן רשת מחדש למחיצת ה EXTENSION .