Category Archives: כללי

שינויים בהתחברות מחוץ לטכניון לפקולטה

רבים מאיתנו ניגשים למערכות מיחשוב טכניוניות ופקולטיות מרחוק.

חלקנו משתמשים בשירות האינטרנט של מחב”א (“באנדל”), שמסיבות רגולטוריות יופסק השימוש בו החל מה-1 בנובמבר הקרוב.

הבאנדל מאפשר למשתמש לגשת לרשת הטכניונית מאינטרנט ביתי, וכך מאפשר גישה, למשל, למאמרים החסויים מאחורי חומת תשלום (paywall).

לאחר ביטול הבאנדל, גישה מחוץ לקמפוס תתאפשר אך ורק באמצעות שירות SSLVPN המסופק על ידי אגף המחשוב של הטכניון, כמפורט למטה.

כמו כן, החל מה-11 בספטמבר, נַתְנֶה גישה מרחוק לשרת csa הפקולטי בשימוש בשירות SSLVPN.

אנו עושים זאת הן כמענה להתגברות איומי סייבר על הטכניון, והן בהתאם לרוח נוהל הסיסמאות החדש שזה עתה פורסם.

שינוי זה רלוונטי למי שניגש לשרת מרחוק באמצעות ssh, וכן למי שקורא את הדואר מתיבת הדואר הפקולטית (cs.technion.ac.il) דרך שרת הדואר הפקולטי הלינוקסי (postfix).

לאחר השינוי, גישה לשירותים אלה מחוץ לקמפוס תתאפשר רק לאחר הפעלת שירות SSLVPN.

אנו ממליצים למשתמשי postfix לעבור לשירות הדואר המודרני של מיקרוסופט, שהגישה אליו לא תשתנה. צוות IT הפקולטי ישמח לסייע בכך.

הוראות להתקנת SSLVPN (תוכנת Pulse Secure, שבעתיד תשנה את שמה ל-Ivanti) ניתן למצוא בקישור הבא.

יש להתקין את התוכנה על כל מחשב או מכשיר ממנו ניגשים לרשת הטכניונית.צוות IT הפקולטי ישמח לעזור בהתקנה בשעת הצורך.

לאחר ההתקנה, גישה לשירותים המפורטים לעיל תתאפשר רק לאחר הפעלת חיבור SSLVPN על המחשב או המכשיר דרך התוכנה (לחיצה על Connect), כמפורט בקישור לעיל.

התוכנה משתמשת באמצעי הזדהות חזקה (MFA) המשמשים אתכם כעת כדי להתחבר לשירותים שונים כגון זום, פנופטו, ופורטל סאפ.

שינוי סיסמה בחשבון הפקולטי Windows faculty password change

ברצננו להזכיר שיש להחליף את הסיסמה בחשבון הפקולטי פעם בשנה לפחות.

למען הסר ספק לגבי מועד האחרון של החלפת הסיסמה , המלצה היא להחליף את הסיסמה בכל מקרה.

ניתן לראות ההוראות והדרישות להחלפה בלינק הנ”ל

https://cswp.cs.technion.ac.il/change-account-password/

אתם מתבקשים לבצע את ההחלפה עד 25.07.2022, כי בשבועות הקרובים המערכת תתחיל לאכוף מדיניות זאת.

We want to remind you that the password on the Windows  faculty account must be changed at least once a year.

In order to remove any doubt about the deadline for changing the password, it is recommended to change the password in any case.

You can see the instructions and requirements for replacement at the below link

Change Windows domain TD-CSF account password

You are requested to make the change by 25.07.2022, because in the coming weeks the system will begin to enforce this policy.

CSM server SSH closed from outside the Technion at 8/12/2021

 

Due to the tightening of information security measures, SSH access from outside the Technion to the server of CSM graduate students  closed at 8/12/21.

You can connect to this server through SSLVPN or through a VDI station.

The following are installation instructions:

https://cis.technion.ac.il/central-services/communication/off-campus-connection/ssl-vpn/

https://cswp.cs.technion.ac.il/vdi-services/

In case of problems installing SSLVPN, you can contact the Technion 5600 support center.

In case of problems installing VDI you can contact the faculty IT team.

Thank you for cooperating.

בשל הקשחת אמצעי אבטחת מידע , גישת SSH  מחוץ לטכניון לשרת של סטודנטים לתארים מתקדמים CSM נסגר ב 8/12/21.

ניתן  להתחבר לשרת זה דרך SSLVPN או דרך תחנת VDI.

להלן הוראות התקנה :

https://cis.technion.ac.il/central-services/communication/off-campus-connection/ssl-vpn/

https://cswp.cs.technion.ac.il/vdi-services/

במקרה של בעיות בהתקנת SSLVPN  ניתן לפנות למוקד תמיכה של הטכניון 5600.

במקרה של בעיות בהתקנת VDI ניתן לפנות לצוות IT הפקולטי.

 תודה על שיתוף פעולה.

karpef service announcement

 

Update 24/11/21:

Due to user requests, it has been decided to suspend the shutdown of the service at this time.
On this occasion we ask all users of this service to clear unnecessary files from there.
As a reminder, the service is designed for file synchronization and sharing.
The service is not backed up and is not intended for use as an archive.

Thank you for your cooperation.

For those of you who have files in karpef, please transfer them to another place ahead of time.
If you have previously created a share in karpef, please make sure to create a new share in One drive with similar privileges.
For help please open a request in the HelpDesk.

עדכון 24/11/21:

בשל בקשות משתמשים, הוחלט להשהות בשלב זה את הורדת השרות.

בהזדמנות זו אנו מבקשים מכל המשתמשים בשרות זה לנקות משם קבצים מיותרים.

להזכירכם, השרות מיועד לסנכרון קבצים ושיתופם.

השרות אינו מגובה ולא מיועד לשימוש כארכיון.

תודה על שיתוף הפעולה.

למי מכם שיש קבצים ב karpef, הנכם מתבקשים להעביר אותם למקום אחר מבעוד מועד.
אם יצרתם בעבר שיתוף (share) ב karpef, אנא דאגו לייצר שיתוף חדש ב One drive עם הרשאות דומות.
לעזרה אנא פתחו קריאה ב helpdesk .

New VRA version “CSWS VM as a service”

We have opened a   8.4 on a new 3 HP nodes standalone cluster.
“CSWS VM as a service.”

This is a notice that the old VRA is now closed for any new VM’s and available only for existing DMZ VM’s until all DMZ access is moved as well.

Please use the new VRA: https://vraa.cs.technion.ac.il/  check out the new catalog in the service broker menu.

Explanation here: https://cswp.cs.technion.ac.il/vra-access-details-how-to-browse-request-new-vm-and-work/

For any related problem, please reply or open a case at HelpDesk .

מעבר לשרת אחסון חדש

ביום ג   2.7.19  יתבצע מעבר לשרת האחסון החדש – UNITY .

החל מהשעה 7:00 לא תהיה גישה למחיצות הבית ולמחיצות הקורסים והאסיסטנטים עד לתום המעבר בשעה 13:00.

  • שרותי קריאה ושליחה של דואר הUNIX  באמצעות השרתים  CSA CSN CSM  יושבת  בזמן המעבר.  דואר שנשלח לכתובות בפקולטה, יתעכב.
  • גישה לשרת CSA CSM CSN  תיסגר.
  • המיפוי  לCIFS SHARES   CSTA CSTB  יחסמו עד לסיום המעבר.

 בתום המעבר  תשלח הודעה בהתאם ותפורסם כאן באתר.

ביום ב 1.7.19 החל משעה 21:00 בערב תחסם הגישה למחיצות הבית ושל האסיסטנטים וכניסה לשרת CSM תיסגר.

הגישה תיפתח למחרת בתום המעבר לשרת האחסון החדש. בשעה 13:00.

העברת מחיצות של המשתמשים למערכת אחסן החדשה נסתיימה

העברת מחיצות ה EXT_TA EXT_SG ל STORAGE UNITY  החדש הסתיימה.

הגישה ב CIFS  נפתחה.

המחיצות בשרתים CSA7 CSM CSN CSA עודכנו בהתאם.

ניתן לגשת למיקום החדש באמצעות אותם שמות :

\\cst2a.csf.technion.ac.il\

\\cst2b.csf.technion.ac.il\

בתחנות  WINDOWS מומלץ לבצע את הפעולות הבאות :

בתוך ה CMD

Ipconfig /flushdns

ולבצע מיפוי כונן רשת מחדש למחיצת ה EXTENSION .

החלפת תשתית אלחוטית בפקולטה

עדכון יום שלישי 19/3/2019:

הושלמה החלפת תשתית הרשת האלחוטית הפקולטית בבניין כולו.

משתמשים שכבר מחוברים לרשתות המופצות על ידי הפקולטה, כלומר לרשתות עם קידומת CS  לא צריכים לעשות דבר.

משתמשים שלא מחוברים כעת, צריכים ולהתחבר לרשתות החדשות המופצות, על פי ההראות בקישור הבא: Connect to CS Wireless on Laptop or SmartPhone

יש להכניס רק את שם המשתמש ללא   cs.technion.ac.il@ או ללא  campus.technion.ac.il@

שם הרשת להתחברות לסגל אקדמי, ועובדים:   STAFF_WIFI

שם הרשת להתחברות לסטודנטים לתוארים מתקדמים:   GRAD_WIFI

שם הרשת לסטודנטים להסמכה :   students_WIFI

תודה על הסבלנות .